Abaza-Abhaz etnosu «Alashara» Yardımlaşma Uluslararası Birliği

İlk Arkeologun Jübilesi

Юбилей первого археолога


Abhazya Devlet Müzesi’nde ilk Abhaz arkeolog Mihail Mametoviç Trapş’ın doğumunun 100 yıllığına yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Eski Çağ ve Orta Çağların Tarihi bölümünce organize edilmişti. Abhaz arkeolojide araştırmacının rolü hakkındaki panelin Kültür ve Tarih ve Kültür Mirası Koruma bakanın yardımcısı B.S. Kobahiya, müzenin müdürü A.İ. Copua, arkeologlar O.H. Bgajba, İ.İ. Tsvinariya, G.A. Sanguliya, T.O. Kapba, tarihçiler V.A. Nüşkov, E.K. Acincal, dilbilimcisi V.B. Agrba, sanat uzmanı S.M. Sakaniya katıldı.

Konuşmacılar Mihayıl Trapş’ın Dioskuriye, Guaduha, Krasnıy Mayak, Sohum dağı anıtların tüm materyallerini titizce inceleyerek, Abhazya’da şehir hayatı öncesini yerli halkın temsil ettiğini ispatlamış olduğunun altını çizdiler. İşte o, Lıhnenskiy, Oçamçirskiy ve Galskiy balta depoları temelinde bronz ve demir çağların anıtlarının kesintisiz çizgi bağını oluşturma denemesini yapmaya çalışmıştır. Ayrıca, Mihayıl Trapş Abhazya sualtı arkeolojisini başlatan kişi olmuştur. M. Trapş, Leo Şerşavidze, Viyanar Paçuliya ve Lev Solovyev ile birlikte Sohum Acil Kurtarma İstasyonu başkanı V.İ. Skasırskiy’den sualtı çalışma ile ilgili kuru geçmiş ve bir kısım sualtı araştırmalarda öğretmenlik ve danışmanlık yapmıştır. Daha sonra teorik bilgilerini derinleştirmek ve tecrübe edinmek üzere Abhaz arkeolojisi için seçmiş olduğu yönelimi geliştirme düşüncesi ile antik çağları doktoru ünlü arkeolog ve tarihçi V.D. Blavatskiy’e özellikle gitmiş, onun güçlü ve kabul görmüş sualtı araştırma okulunda eğitimi görmüştür. Onun başkanlığı ve aktif katılımıyla Basla’nın su yatağı bölgesinde büyük derinliklerde bir kısım önemli çalışma yapılmış ve “Doskuriyi” lokantası, “Elbrus” kahvehanesi bölgesinde “Krasnıy Mayak” anıtlarının karşısında bir kısım inşaat sırası tespit edilmiştır. Bu araştırmaların sonuçları Abhazya’nın Karadeniz kıyısı deniz bölgesindeki kompleks araştırılmasını zenginleştirmiştir. 

Akademisyen Oleg Bgajba sunumunda Mihayıl Trapş’ın 49 yıllık hayatında Eski Çağ Sohum ve Tsebelda mezarlıkları tarihleri ile ilgili iki adet doktora çalışmasına sahip olduğunun altını çizdi.

M.M. Trapş Büyük Vatan Savaşı katılımcısı olup, “Cesaret” madalyasına layık görülmüştür.

İlim adamın 100 yıllığına Abhazya Devlet Müzesi Eski ve Orta Devirler bölümü onun daha önce gösterilmediği şahsi eşyalarından oluşan ekspozisyonu hazırlamıştı.