Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара»

Абаза бызшви ашумер ажвакви рашIырпшра йгьи раквшвара

Соответствие и созвучие шумерских слов с языком Абаза

Афилология наукаква рдоктор ХIаратокъва Марйат лгIвыра апны абазакви апхъанчIви шумеркви разазаъаща шаъаз ауысла лгвгIанаграква хIыцагIвылшатI. Ауи швапхата йгIалахвтI ашумер нчваква рыхьызква ралаща йгьи йгIалрысабаптI Обри Фессенден КIавкIаз апны зны йаъата йцIашвкъвалыз ацивилизация йгIаквчважвауа йынхара.

Швгватра азынахIырхитI йара ари атема нархарата йызму ЧIвачIва Эдуард йхъвыцраква. Ауыгьи йгIайырбитI абаза ажвакви ашумер ажвакви аквшвара шырбжьу. Ауи арат ажваква дрынйатI Америка гIвгIвы йгьи атурыхдырыгIв Азимов Айзек йгIвыраква рпны.  

 

МарагIагылырта Квта, Египет, КIавкIаз ристория гIазырбауа агIвыраква уанрыпхьауа абазаква рпны апхъанчIви заман йщаквгылаз ацивилизация ду йазынарху ахъвыцраква гIацIситI. Ауи ацивилизация йанкъвгагIвыпI ашумерква йыртынху ауагIа. Сквшхынзыкь рапхъала ашумерква рпхыцIа ткIьийхатI. Зны ймчхъаз ацивилизация ахъвква адунейла йхъылапсахатI, ауи ахъвы КIавкIаз апынгьи йгIадзатI. Америка гIвгIвы, атурыхдырыгIв Азимов Айтек йгIвыра «Аргван МарагIагылырта. ЖвасквшынзыкькI ртурых» апны апхъанчIви шумерква ртурых йауацIыхта даквчважвитI. Ауи йгьйымдыруазарызтI ауи ацивилизация ахъвхвыцкI йчвыхъару КIавкIаз апны йшгIащаквхаз. Азимов А. йкнига апны урынйитI акъалаква, акытква, адзыгIвква, афараонква, апаштахIква рыхьызква. Ауат ажваква йгIарныцIуа уыжвгIанчIви абаза бызшва йалу ажваква йыршIырпшы йауашта йаъапI. 

ЙгIахIахвпI ашумерква рмаджьуси дин анчваква Аннунаки – зылшараквала ймчхъаз агIвыма дуней  йгIатыцIта адгьыл йгIаквылкваз. Ашумерква ауат нчвата йырпхьадзун. Ашумер ажва «Аннунаки» ахъа йгылапI ашIчIвара «Ан». Абазаква рпны йшаъу йапшта ашумерквагьи ари ажвала йыпхьун рыцIа йхъададзаз рынчва. УыжвгIандзарагьи абазаква йауацIыхта йгIадрысабапитI ауи ажва нчвахьзыта.

 

Ра, Мза, Ан йгьи анахьанат нчваква

 

Ашумерква Ра амара данчвата йырпхьадзун.

Абаза-маджьусиква рпны Амза зхьзыз алыгква рынчва йакIвын. Апхьахьа, атурыхдырыгIв, апрофессор Турчанинов Г.Ф. ймонография «КIавкIаз апхъанчIвидза гIвыра агIахътIри амагIни» апны йшйыгIвуала, апхъанчIви заман алыгква уахъынла амзыч гьагьата йадзхъачIвата анчва йыхIвун. Ауи ъагIаншуз Биба къала апны акIвын. Ауи акъала уадыргIвана Вавилон ахьырцIахтI.

Ашумерква рмаджьуси нчва «Аддад» абаза ажва «ддра» йашIырпшыпI. Абаза бызшва шIтражвата йалапI «адыдыд», ауи ангIадрысабапуа рыцхIагIакI, пхастакI йанашIашвара асхъан акIвпI: "Адыдыд! Анчва хIачвихчатI!" Араса тшизынадырхун амаджьуси нчва Аддад. 

Аккад паштахI Саргон ашумер цивилизация данадгыл амщтахь нчва хъадата йыхьыз щаквйыргылтI Мардук. Ари ажва абаза бызшва апны ажвацгIай «мара дукI» йашIырпшыпI. Ашумер апхьахьаква рбзирала анчва Мардук сквшзыкьпхьадзара хъгалра йымата дгIамгIвайстI. Ауи йызцIабыргын ававилонква, аморейква, Ассирия апаштахIква рызбжагIв. ЙатахIхIвахитI, абазала ажва «мара» йгIаныцIитI «Ра дъаму».  

Анчва Ра Адгьыл дгIаквылтI «Атум» – хIва йхъа дапхьауа йгьи йцхърагIагIвчва – Адгьыл анчва, АжвгIванд анчва, Адзы анчва – йыцыркIуамцара ауагIа рбзазара шандыргIалуашла йырцхърагIун.

«Ашнун» къала ашумерква Нун йагвашвта йырпхьадзун, зынзаман ауаъа йтан агIвымадуней бзазагIвчва Анунакква. Абаза бызшва апны «Ашнун» ажвацгIай «Нун ашв» йшаквшвауа гвы ауымтуашта йгьаъам.

 

Акъалаква рыхьызква йгьи Шумерия апаштахIква рыхьызква

 

АпхъанчIви заман, АхIат паштахIыгIва хъгалра ду анамаз (ауи йаланакIуан Шумерия акъалаква рызджьакIгьи), йгIашIарышвта йгIамгIвайсуамцара уыжвгIандзара абаза бызшва йалапI асаби хъвмарга ЦIаракIвыжв йгIайыквчважвауата:

– ЪахIы, ъахIы!

– Дзачвыйа ауи?

– ЦIаракIвыжв сакIвпI.

– Уабаъаз?

– ХIаты саъан…

«Ур» – адзыгIв Евфрат атшпы йчIву къалапI, «адзырырта» гIаныцIитI (абаза бызшва апны зынла ухъа йгIаташвитI ажва «Уыр»).

«Урук» – адзырырта ахъахьла ашIыпIа (абазала «Уыр акв»). Урук апны апхъанчIви заманпхьадзарала асквш 3100 агIан адуней апны йапхъахауата гIвыра гIаншатI. Эйаннатум йымщтахь Урук къала апны дпаштахIын Урукогин (апаштахI-апхьахьа). Ажва «гин» йгIаныцIитI айъазара апны дшъазаз.

Урук къала йауаз ашумер паштахI йыхьзын Гельгомеш. Ауи абыжьгаща «Гьаргьа-мшвы» акIвхарныс ауыпI, йшпакIву ухIварыквын Азимов А. йшйыгIвуала, Гельгомеш паштахI шIырпшыра амамкIва къару дудздза йылан.

Абаза ахIчва БибардргIа ртдзахьыз ащата йшгIанарбауала, ауат гIазхъшахъыцIыз ашумер кыт Биба йауахарныс ауаштI. Ауи акыт Месопотамия йаъан, аурымква ахьыз рпсахын Вавилон ахьырцIахтI: Бибард – Биба йгIардаз.

Йызкьазууыз ашумер паштахI данпсы амщтахь ауи йтып йцхърагIагIв Саргон йкIын ауагIа йгIарылайхIватI ауи апаштахI йаргваныз дшгIвычIвгIвысу. Шумер бызшвалагьи абаза бызшвалагьи «саргон» йгIаныцIитI «сара йсаргвану» – «саргван».

Шумерия акъала ажвдзаква йрыуапI Лагаш – абазала «ла» йгьи «гвашв» йапщылата. Ауи дапаштахIын Эйаннатум. Ауи йыхьыз хмаджьуси нчвакI рыхьызквала йалапI: Эй, Ан, Атум. Ари ашвапха йгIанарбитI ашумер байачва рыхьызква анчва хьызква шапырщылуаз.

Лагаш къала километр 200 раъарала йхъарата йгылапI Элам къала (абазала «йалам», «кIьыдата йбзазаквауа»).

АуагIа жвлара Гудея, йшырхIвауала, Амшын КвайчIва атшпы йбзазун, ауат ркъала хъада Гудаута ахьзын («агудауква ъабзазауа атып»), уыжв хIзаман Апсны апны йаъапI ауи апш хьзы нкъвызгауа къала. Йалныс ауыпI Согъвым къала, дара апсуаква «Акъва» ззырхIвауа, зыргылызгьи «Аккад» – хIва йызпхьуз ауагIа ракIвхарныс.

Тигр дзыгIв атшпы апны йчIван акъала Ашнун. Ауи акъала ахьыз йгIаныцIитI «Нун ашв». «Нун» ашумер хабарыжвква рпны Адгьыл аъащата йызтагылуаз йазынархан.

АпхъанчIви заманпхьадзарала асквш 1930 агIан Евфрат дзыгIв атшпы апны йчIватI акъалаква Ашур йгьи Исин. «Ашур» абаза бызшвала йгIаныцIитI «Ур ашв», «исин» - «ъизин».

АпхъанчIви заманпхьадзарала асквш 1770 агIан йгIаншатI Ахабзаква РазкIкIра. Ауи АзкIкIра гвыбзыгъарата йалу уыжвгIандзара адуней зымгIва йджьарщитI. Йадызгалыз апаштахI Хаммураппи йакIвпI, ауи йыхьыз абаза бызшвала араса йхIва йауаштI: ХIамма Ра йпа.

Аморейква Шумерия йталтI, мамырта йбзазауа йалагатI, ажвлара цIасква йрыцыркIтI. Ажвлара рыхьыз абаза бызшвала йгIаныцIитI «амара йауу», «амара ауагIа».

АпхъанчIви заманпхьадзарала асквш 1713 агIан Урук йауаз апаштахI Урнаму ахабзаква зныз астела гIанйыршатI. Ауи йыхьыз йгIаныцIитI Ур къала дшауу, «наму» – дшпшвыму, дшпаштахIу.

Ажва «шумер» - йгIаныцIитI ашвуа диалектла йчважвауа абазаква («ашвуа мара» – «амара ауагIа»).

Швапхата йгIарба йауаштI хьзы, тдзахьыз щарда ашумер нчваква рыхьызква злата йгIамгIвайсыз, йгIащаквхаз: Муран, Маршан, Маан, Тамара, Кураца, Рамзан, Ануар, Сара, Анара, Амра, датшагьи щарда. УахьчIвала абазаква йынкъвыргауа атдзахьызква, ахьызква (Ларс, Ниппа, КIьашвауа, Бибард) Шумерия апаштахI къалаква рыхьызква йгIархъшахъыцIта йалныс ауаштI: Эрида, Нипа, Ларса, Киш, Биба. Абаза тдзахьызква рызджьакI рпны йгIарбапI ашумер нчва Ан йыхьыз – Айсан, Шогьан, Къвапсыргьан, ауасамцара.

Атшазынархараква рпны азаджв азаджв пIатIу йыквицIауата уыжвгIандзара абазаква йгIадрысабапитI анчва Ра йыхьыз: «бара», «уара», «швара», «дара», «хIара». ЦIолата йпшгIарыквын дзачIв абазазлакIгьи йыхьызла апхъанчIви шумерква йынкъвыргуз ахьызква дшырпщылу йзыщаквыргылуаштI.

 

НартргIа

 

НартргIа апхъанчIви уагIа жвлан – йымчхъан, хъацIара нкъвыргун, ацIабыргра йазгылан. КIавкIаз афольклор апны ауат йырзынархата йаъапI ахабарыжвква, ашваква. Анарт хъацIа мчхъаква дрыуан айхала йырчваз Сосранпа. Ари ахьыз йахъвыпI: асы, Ра, Ан, па. Датшата йухIвушызтын «Амара засхаз анчва йпа». Датшагьи абаза бызшва йгIалахатI ахIвахIвра бзи: «амара уасхатI».  

Сатаней ахабарква рпны нартргIа дранта дгIарбапI. Ауи ахьыз злалу ахъвква абар: Сата – хьзыпI, Ан – йхъаду ашумер нчва, ней (най, унай, бнай), датшата йухIвушызтын Ан нчва йгIайщтийыз Сата. 

Батарас – Сатаней лхъапщыла йыхьыз: Бата – хьзыпI, Ра – амара анчва, ас – асы: амара засхаз Бата.

Сосран – хьзыпI, гIвшумер нчвакI рыхьызквала йалапI: Ра йгьи Ан. Тутаращ – Тута Ра йаща.

Шардан абазала араса йхIва йауаштI: «Ан ауырата йыцу» (Щарда Ан).

Апхьахьа-филолог Меремкъвыль В.Н. абаза кытква рпны ауасаражвква йдйырхIвахуамцара йазикIкIытI нартргIа рхабарква.

Лагъь КIавкIаз апны йаъата адунейла йбергьльу Кисловодск къала абазаква «Нартцана» – хIва йапхьитI – «нартргIа ъабзазауа атып» гIаныцIитI.

Тынха бзита абазаква йгIадрысабапитI амчбыжь амшква рыхьызква. Ашумерква йапхъахауата йгIадрысабапуа йалагатI апхьадзаракви ахIисапкви. Ауат анхагIвчва мшигIадза нхаша рыртуан. Абазаква йгIадрысабапуа амчбыжь амшква рыхьызква анхаша атра йапщылата йгIаншатI: швахьа (йыршваз анхаша), гIваша (анхаша анрыртуа йыгIвбахауа амш), хаша (анхаша анрыртуа йхпахауа амш), пщаша (анхаша анрыртуа йпщбахауа амш), хваша (анхаша анрыртуа йхвбахауа амш), сабша (анхаша анрыртуа йцбахауа амш), мтшаша (анхарта йанымцуа амш).

ЙгIагу ашвапхаква зымгIвагьи йгIадырбитI апхъанчIви шумеркви абазаква рыбызшви шаквшвауа. Йшцауала, хIара абазаква апхъанчIви шумерква хIыртынхапI.