Abaza-Abhaz etnosu «Alashara» Yardımlaşma Uluslararası Birliği

Abaza Halkın Yararı ve Birleşimine

Принят Устав и избран Совет ВААК


Abhaz-Abaza Kongresi VII Toplantısının ikinci oturumu 22 martta Sohum’da gerçekleştirildi.

Toplantının ilk kısmı Sohum’da 7 ile 9 aralık 2017 arasında düzenlenmişti. O zaman delegeler kuruluşun 25 yıllık varlık süresince, ilk defa yapısında değişikliklerden yana oy kullanmıştı. Yüksek Şura’nın başkanı olarak ünlü ilim adamı, hayırsever ve toplumsal faaliyetlerin aktif katılımcısı Mussa Ekzekov, Dünya Abaza-Abhaz Kongresi (DAAK) yürütme sekreteri olarak geçmişte Abhazya’nın Türkiye’de Toplumsal temsilcisi İnar Gitsba seçilmişti.

Abhazya, Rusya, Türkiye, Suriye ve Ürdün temsilcilerinden 208 delegenin katıldığı şimdiki oturum ise aralık oturumun devamı şeklindeydi. İki oturum arasında geçen zaman süresince tüzüğün projesinin eksikleri tamamlanmış, Yüksek Şura ve Denetim Komisyon’un öngörülen üyelerinin listesi ve Tüm Dünya internet-portalı abaza.org hazırlanmıştır.

Toplantının tüm katılımcılarını selamlama konuşmasını Abhazya Cumhurbaşkanı’nın danışmanı Vladimir Zantariya yaptı. O, Abhaz-Abaza Halkı Kongresi’ne Raul Hacimba’nın desteği ve güzel temennilerini iletti.

Dünya Abhaz-Abaza Kongresi Yüksek Şurası başkanı Mussa Ekzekov delegelere hitap ederken, bugün Abaza halkının yararı ve birleşmesine yönelik programın temelinin atıldığını belirtti. O, DAAK çalışmaları ve planlarını anlattı: “İlk defa Tüzüğe tarafımızdan Dünya Kongresi üyeliği ile ilgili Madde eklendi. Abhazya’nın Adalet Bakanlığı ne zaman ki Tüzüğü kaydederse, Yüksek Şura’nın herbir bölgedeki üylerinden Temsilcilerin Riyaseti oluşturulacak. Sene içerisinde herbir bölgede etnik grubumuzun gelişme Programları hazırlanacak ve kabul edilecek. Bu sene ortaklaşa Abhazya, Karaçay-Çerkesya ve Türkiye’de gerçekleştirilen projelerin çalışmalarına katılacağız. Bunlar, örneğin, Abaza Halkının Kültür Günü, “Abaza Oyunları” adında spor projesi ve de “Sanat Festivali”.

Moskova diyasporası başkanı Beslan Agrba dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Abhaz-Abaza halkın tümün en önemli hedefi – Abhazya’nın korunması ve gelişmesi olduğunu belirtti.

“Tüzüğün vatandaşlarımızın tarihi Yurtlarına dönüşü ve devletin gelişimine katkıda bulunmasına için geri dönüşleri ile ilgili gerekli koşulların sağlanması fikrinin desteklenmesi gerektiğini belirten maddeleri beni sevindirdi. Bizim bırçok halkın varlığı ile övünemeyeceği devletimiz vardır ve biz Abhazlar olarak onun korunması ve geliştirilmesi ile ilgili gereken herşeyi yapmalıyız” dedi Agrba.

Moskova Abhaz diyaspora başkanı, devleti inşa ederken Abhazya’nın kendi nüfusundan daha kalabalık olan Abhaz-Abaza diyasporasının potansiyelini göz önünde bulundurmak ve yararlanmak gerektiğinden emindir.

Defalarca alkışlarla kesilen en duygusal konuşmalardan bir tanesi Türkiye Abhaz Kültür Merkezleri Federasyonu başkanı Atanur Akusba’nın demeci oldu. 500 bin kadar kişiyi barındıran en kalabalık dıyasporanın lideri Abaza Halkının önünde bulunan en büyük engebe – milli şuurun kaybedilmesi olduğunu belirtti. Akusba örnek olarak bir süre önce Abhaz olan ve sonra yavaş yavaş ölen, yani atalarının kültürü ve dillerini kaybeden bir kısım Türkiye yerleşim birimlerini gösterdi. Türkiye Abhaz ve Abazalarının lideri Abhaz ve Abazaların kültürleri koruma ve geliştirilmesi, dillerinin yeniden dirilmesinin sağlanması için halkın tüm gücünün sarfedilmesi gerektiğinden emindir. “Tarihi Yurtlarına dönüş yapmayıp, yaşamlarını bulundukları ülkelerde devam ettirmek isteyen kardeş ve bacılarımızı bırakmamalıyız. Biz onların oralarda da Abhaz toplumunun bir parçası oldukları hissetmeleri için yardımcı olmalıyız” dedi.

Delegeler yeni DAAK Tüzüğünü kabul ettiler ve Yüksek Şura’nın yeni temsilcilerini seçtiler ve ona 26 kişi dahil oldu:

Abhazya Cumhuriyeti’nden – Marina Bartsıts, Arda Aşuba, Cambul İncgiya, Vyaçeslav Çirikba, Nuri Kvarçia, İnver Alşundba;

Rusya Federasyonu’ndan – Oleg Bartsits, Beslan Agrba, Beslan Kobahiya, Muradin Urçukov (Moskova), Muhadin Şenkao, Ramazan Mhtse, Zaur Dzugov, Armida Çagova (Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti), Vladimir Pşenokov, Ruslan Karmov (Kabartay-Balkar Cumhuriyeti);

Türkiye Cumhuriyeti’nden – Ahmat Hapat (Ceylan), Murat Maharia (Gümüş), Murat Geçba (Yıldırımgeç), Mehmet Ali Gül (Dohmaa), Ercan Başnuhu, Vedat Meker;

Ürdün Haşimit Krallığı’ndan – Anuar Çkua;

Avrupa’dan – Erkan Hacimba;

Acaristan’dan – Natali Lazba;

Suriye’den – Şaraf Marşan.

DAAK Yüksek Şurası Riyaseti’ne dahil olanlar – Vyaçeslav Çirikba, Beslan Agrba, Ahmet Hapat, Ramazan Mhtse, Ruslan Karmov, Anuar Çkua, Erkan Hacimba, Natali Lazba, Şaraf Marşan.

Katılımcılara yöneticisinin Amina Lazba’nın olduğu DAAK’ın yeni internet portalı abaza.org’un sunumu yapıldı. Dediğine göre portal “dünya bilgi alanında Abhazya pozitif imajinin” oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Üç ana kısımdan oluşuyor olup, ilki Kongre’nin çalışmaları, Abhaz-Abaza halkının Abhazya ve haricindeki hayatını anlatacak. İkincisi entografya, kültür, folklor ve ünlü Abhaz ve Abaza aydınların hayatları hakkında bilgiler içerecek. Üçüncü kısım da diyaspora temsilcilerin sohbetlerine ayrılacaktır. “Tüm bilgi altı dilde olacaktır – Abhazca, Abazaca, Rusça, Türkçe, Arapça ve İngilizce” diye belirtti Amina Lazba.

Toplantıda ayrıca kuruluşun bütçesi görüşüldü.

Katılımcardan biri Abhazya Moskova diyaspora temsilcisi etnograf-Kafkasya araştırmacısı Yuriy Ançabadze şöyle dedi: “Söz konusu toplantı son zamanlardaki toplumsal hayatın en müthiş olayı idi, çünkü Kongre çok görkemliydi, doğal olarak sadece Abhazya temsilcileri değil, aynı zamanda Karaçay-Çerkesya, Kabartay-Balkarya, Türkiye ve Suriye diyasporalarımızdan katılımcılar vardı. Kongre herşeyden öte diyasporamızın birleşmeye, entegrasyona çalıştıklarını teyit etti”.