Abaza-Abhaz etnosu «Alashara» Yardımlaşma Uluslararası Birliği

Petr Çekalov Rusya Geneli Edebiyat Festivaline Katıldı

Петр Чекалов принял участие во Всероссийском литературном форуме


30 ağustos 2018 yılında Kazan’da Rusya Halkları Milli Edebiyatlarının Festivali gerçekleştirildi. Ona Rusya Federasyonu’nun 26 bölgesinden 100’e yakın temsilci katıldı. Festivalde Karaçay-Çerkesya’yı filoloji ilimler doktoru Prof. Petr Çekalov ve genç kabiliyetli şair, “Arhız 24” televizyon kanalının muhabiri Artur Kençeşaov temsil ettiler. Petr Konstantinoviç Çekalov’dan söz konusu ilginç edebiyat forumu ile ilgili bir kısım soruları cevaplandırmasını istedik.

- Siz Stravropol şehrinde yaşıyor ve çalışıyorsunuz. Nasıl oldu da festivalde Karaçay-Çerkes Cumhuriyetini temsil ettiniz?

- Gerçekten, artık kırk yıldır Stravropol’de yaşıyor ve çalışıyorum, fakat Karaçay-Çerkesya memkeletimdir, burada doğdum ve büyüdüm. Ayrıca, ilmi çalışmalarımın asıl kısmı cumhurtiyetimizin edebiyatları ile ilgilidir, özellikle de Abaza edebiyatı hakkında: yüksek lisans çalışmam Mikayel Çikatuyev’in edebi sanatını incelemeyle ilgiliydi, doktora tezim ise Abaza şiirinin gelişme tarihine adanmıştı. Yayınlarım ve eserlerimin (200 civarındaydı, onlardan 20’si monografi) asıl kısmı da yine Abaza edebiyatı ile ilgilidir. Son yıllarda folklor eserlerin yeni baskıların yapılması ve ana dili yazarların eserlerinin rusçaya çevrilmesi ilgili projelere katılıyorum. 2017 Rusya Federasyonun Milli Edebiyatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde “Rusya Halkların Modern Edebiyatı. Şiir.”, “Rusya Halkların Modern Edebiyatı. Çocuk Edebiyatı” adında iki mecmua yayınlanmıştı. Şu an nesir ile ilgili mecmua yayına hazırlanmaktadır. Bu yayın eserleri hazırlanırken, ben Abaza Edebiyatı ile ilgili kısmına katıldım (bölgesel milli yayın meclisinin başkanlığını Georgiy Çekalov yürütmektedir).  Bu nedenle Rusya Federasyonu Halkları Milli Kültürleri Destekleme Programı organize komitesi tarafından festivale davet edildim.     

- Festival nasıl gerçekleşiyordu ve Siz hangi sıfatla katıldınız?

- Festival misafirleri Rusya’nın dil ve edebiyatlarının çeşitliliği ile tanıştırıyordu ve dört edebiyat çadırınında sunulmuştu: “Aksakallar”, “Kitap”, “Konferans”, “Çocuk”. Ben “Konferans” kısmında geçen müzakerelere katıldım. Burada dil, kültür, edebiyat, tiyatro ve tercümanlık çalışmaları hakkında meseleler tartışılıyordu. “Abaza Edebiyatı ve Seçkin Temsilcileri” adında bir saatlik konuşmayı edebiyatımızın yerleşmesi ve gelişmesi ile ilgili esas aşamaları ve de o devirlerin yazarları T. Tabulov, P. Tsekov, H. Jirov, B. Thaytsuhov, K. Cegutanov, M. Çikatuyev hakkında sunumu yaptım. Konuşmamın esas kısmı Kerim Mhtse’nin edebi sanatına ayrılmıştı.

- Hangi bölgeler temsil edilmişti?

- Festivalde ülkemizin birçok bölgesi temsil edildi, hatta Karelya ve Yakutistan’a kadar ve bizim komşu cumhuriyetler: Dağıstan, Kabartay-Balkarya, Çeçenistan, İnguşetya, Kırım... Rusya’nın çeşitli köşelerinden usta sanatçıların katılımı ile iki sahnede (büyük ve küçük) eşzamanlı bayram konserleri devam ediyordu: koreogrofi, vokal, şarkıcı, meddah...

- Abaza yazarlarından Kazan’da bulunup, eserinde bahseden kişi olmuş mudur?   

- Abaza yazarlarından herhangi birisinin Kazan’ı ziyaret ettiği hakkında bilgim yoktur. Fakat bir tane ilginç olay vardır ki, hatırlamamam mümkün değildir. Kerim Mhtse’nin “Telegramlar” adında ve uygun olarak telegram stilinde olan bir şiiri vardı ve onda Kazan, özel olarak da Starapulskaya sokağının adı geçiyor.Fakat esas konu bu değildi, eser Kerim Mhtse ile aynı dönemde Edebiyat Enstitüsü’nde okuyan o şehirli kıza atfen yazılmıştı. Onu bularak, şairimiz hakkında sohbet etme fırsatını yakaladım. Ve bu olayı çok önemli olarak görüyorum. Kazan’a bu buluşma için de teşekkürler!

- İlginç olay. Siz kendiniz Kazan’da ilk defa mı bulundunuz?

- Evet, ilk defa. Böyle büyük ve ilginç edebiyat bayramında bulunmak bana nasip olduğundan dolayı sevinçliyim. Kazan büyük, güzel, rahat, özgün bir şehirdir ve tabii ki, insanı çok duygular içinde bırakıyor. Sanki yabancı değil de, öz şehrimize gelmiş gibi hislerin içindeydim...