Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара»

ЧкIала ПIитIа Россияла йакIвшуз алитература гвыргъьахъв далан

Петр Чекалов принял участие во Всероссийском литературном форуме


Асквш 2018 август а 30 атшын Казань апны Россия ауагIахъа литератураква йгIвбахауа рфестиваль акIвшатI. Ауи йалан Россия Федерация ашIыпIа 26 йгIартыцIта йгIадгылыз уагIа 100-гIв райхIа. Къарча-Черкес ахьызла афестиваль йалан апрофессор, афилология наукаква рдоктор ЧкIала ПIитIа йгьи зыршIыйара лшара ду алу ауысагIв шIа, «Архыз 24» телебара канал ажурналист Кенчешаов Артур. ХIара ЧкIала ПIитIа тшизынахIырхатI алитература гвыргъьахъв джьащахъва ауысла хIазцIгIараква джьауап гIаритырныс хIахIвауата.

  

– Уара Ставрополь утабзазитI, утанхитI. Къарча-Черкес Республика ахьызла афестиваль ушпаца?

– ЦIабыргыпI, сара сквшы 40 райхIа Ставрополь стабзазитI, станхитI, ауаса Къарча-Черкес сгIатадритI, араъа сгIадзынгылтI. Ауи акIвымкIвагьи снаука нхара анархарта хъада хIреспублика ауагIахъа литератураква йырпщылапI, йалкIгIата, абаза литература: скандидат диссертация ЧквтIу Микаэль йыршIыйара йазынархапI, сдоктор диссертация – абаза уыса алаща ащаквгылра атурых. Снаука гIвыракви агIацIщтракви (ауат 200 райхIа йнадзитI, монография 20 райхIа рыланакIуата) райхIарагьи абаза литература нархарата йрымапI. ЙцIыхъвахауа асквшква рпны абаза гIвгIвчва ргIвыраква, афольклор гIвыраква урышв бызшвала ратакIрала апроектква срыдынхалитI. Россия Федерация ауагIахъа литератураква цхърагIара зларзыгIаныршахауа акъральыгIва программа апкъ йтата асквш 2017 агIан гIвантологиякI гIацIцIтI: «Россия ауагIахъаква руыжвгIанчIви литература. Ауысара», «Россия ауагIахъаква руыжвгIанчIви литература. Асаби литература». УахьчIвала агIацIщтра йаздрыхIазыритI апрозагIвыраква рантология. Сара арат агIацIщтраква зымгIвагьи радгалра садынхалуан абаза литература знархару ахъвы ауысла (ашIыпIа уагIахъа редакция асовет дахъадапI ЧкIала Георгий). Абари йсхIваз йащтагIайуата афестиваль салазларныс сдрайгватI Россия Федерация ауагIахъа литератураква рцхърагIара знархару акъральыгIва программа адгалагIв комитет.

– Афестиваль шпакIвшуз, ауаъа уара нархарата уызлазйа?

– Афестиваль асасчва рыхъазла ауатыкв уыс хъадата йтан Россия ауагIахъа бызшвакви алитературакви рзигIвара. Ауатква пщлитература чатыркI рпны йгIадырбун: «Акъсакъалква», «Акнигаква», «Алекцияква», «Асаби литература». Сара алекцияква знархараз ачатыр айчважвараква срылан. Араъа ауатыкв йтата йрылачважвун Россия ауагIахъа бызшваква, акультураква, алитератураква, атеатр йгьи атакIра уысква. Сара сахIаткI ауацIа йакIвшуз алекция сгIапхьатI абари апш тема ахъагылата: «Абаза литература йгьи йагъьу агIвгIвчва». Абаза литература шщаквгылуаз, штшауацIнахуаз гIамтала йахъыхацIыхта йгIасырбатI, агIвгIвчва Тобыль Т., Цекъва П., Джыр ХI., ТхIайцIыхв Б., Джьгватан Къ., ЧквтIу М. рыршIыйара саквчважватI. СгIачважвара ахъв хъада Мыхц Кьарим йыршIыйара йазынасырхатI.  

– Афестиваль асасчва йзапш шIыпIаквайа йъауаз?

– Афестиваль йалакваз шIыпIа щарда йгIартыцIта йаъан, Карелия, Якутия рпныдза йгIацIанакIуата, йаъан хIыгвла республикаква рнащтийыгIвчвагьи: Дагъстан, Къабард-Балкъар, Чачаншта, Йынгвыщшта, Кърым… ГIвсцена дукI рпны агвыргъьарамш концертква акIвшун, ауат йрылан Россия йапшым ахъатаква йгIартыцIыз агIахIвчва, ашвахIвагIвчва, аршIыйагIвчва гвыпква, ахабар гIвоуква.

– Абаза гIвгIвчва гIахIахвырквын рыуа аджвырагIв апхъала йаъахьазма Казань, рыршIыйара апны зынгьи йгьгIадымрахама ауи аунашва?

– Ауат рыуа аджвырагIв апхъала кIаразын Казань йаъахьази йаъамызи гьсыздырам. Ауаса ршIыйара гIаншаракI аъапI. Ауи гIасымгвалашвахкIва йауазма. Мыхц Кьарим йымапI уысакI «Ателеграммаква» ахьызта. Ауи телеграмма квпшыра амата йаныргIалпI, атекст апны йалапI Казань ахьызгьи араъа йаъу урамкI Сарапульская ахьызгьи. Йара йхъаду ауи гьакIвым: ауыса зынзаман Кьарим Москва а-Литература институт апны йыцапхьуз пхIвыспакI йылзынархапI. Сара йгIасыдахIвтI ауи апхIвыспа дгIасаута хIуысагIв йхабарквала слачважварныс. Ари агIаншара сара сыхъазла амагIны швабыж йдупI. Казань разыра дула тшазынасырхитI ари анйара ахъазлагьи!  

– Швабыж йджьащахъву хабарпI ауи. Уара ухъатала йапхъахауата уаъазма Казань?

– Щта, йапхъахауата саъан. Швабыж йсгвапапI ари апш литература гвыргъьахъв джьащахъва салазларныс сынасып йъагIанакIыз. Казань къала дупI, йпшдзапI, йара алкIгIараква амапI, лахIвара щардагьи гIауыланацIитI. Сара ауи йгIвыму къалата йгьсыласымхIвузтI, йсцрита акIвын йшызбуз.

 

Авидео. ЧкIала ПI.К. йлекция