Abaza-Abhaz etnosu «Alashara» Yardımlaşma Uluslararası Birliği

Uluslararası Abhaz-Abhazya (Abaza) Halkı Bilrliğini’nin VII Kongresi. İlk Günü

На VII Конгрессе МАААН. День первый


Bugün Abhazya’nın başkentinde Uluslararası Abhaz-Abhazya (Abaza) Halkı Bilrliğini’nin VII kongresi çalışmasını başlattı.

 

Birlik 25 yıl önce oluşturulmuş, ilk kongresi 1992 yılı Lıhnı köyünde Abhazya savaş çemberinde iken gerçekleştirilmişti. Bugün sabahleyin delegeler Abhazya’da 1992-1993 y. Vatan Savaşı’nda ölenlerin Anıtına çelenk ve çiçekleri bıraktılar.

 

Kongrenin Açık Genel oturumunda Uluslararası Abhaz-Abhazya (Abaza) Halkı Kongresi’nin başkanı Taras Şamba şöyle diyor: “Uluslararası Abhaz-Abaza Kongresinin oluşturulması Abhazya için zorlu 1992 y. Lıhnaşta alanında yurtdışı ve Yurdumuzda yaşayan abhaz, abaza ve diğer kardeş halkları düşmana karşı birleştirerek en güçlü korunmayı sağlayan, efsanevi önderimiz Vladislav Ardzinba’nın uzak görüşlü adımı olmuştu. Tüm tarihimiz boyunca olduğu gibi bugün de Abhaz-Abaza halkının asıl amacı gelecek nesiller için milli özdeşliğimizin korunmasıdır. Bu amaca ulaşmanın yolu halkımızı Yurdumuzda yaşayanlar ve diasporada yaşayanlar olarak ayrıştırmayan ortak çalışma ile mümkündür. Bildiğiniz gibi, ülkemizin ele geçirme teşebbüsü olduğunda biz birleşmiş ve böylece tehlikeye karşı koyarak düşmanı kovalamış ve de bağımsızlığı elde edebilmiştik.”

 

UAAHB kongresinin çalışmasında Abhazya Devlet Başkanı Raul Hacimca, Abhazya Devlet Başkanı Yardımcısı Vitaliy Gabniya, “Alaşara” Uluslararası Abaza-Abhaz Halkının Geşimine Katkıda Bulunma Derneği Başkanı Mussa Ekzekov ve Abaza halkının tanınmış diğer devlet ve toplumsal kuruluşların liderleri katıldı.

 

Raul Hacimba kongre katılımcılarını selamlarken, halklarımızın gelişimi, birliği ve işbirliği yönünden toplantının çok önemli olay olarak nitelendirdi.

 

- Konreye bugün toplanan insanları birtek ortak düşünce birleştiriyor – Yurdumuzun bağımsızlığı için binlerce şerefli evladın hayatlarının feda ettiği Abhazya’nın zafer ve bağımsızlığının bundan sonra daha geliştirme ve güçlendirilme yollarının bulunması. Demografik durumunun düzeltilmesi, milli kaynakların çoğaltılması, Abhaz ve Abaza dillerinin korunması ve geliştirilmesi gibi sorunlar için çözümlerin aranması bizi birleştiriyor. – dedi Abhazya önderi.

 

Raul Hacimba en önemli siyasi amacımız olarak Abhaz-Abaza halkımızın aydınlık geleceğini belirtti: “Biz bu amaçtan taviz verme hakkına sahip değiliz, diğer türlü her türlü eylemimiz anlamsız olacaktır. Eğer biz tek millet isek, şahsi menfaatlerden vazgeçmeli ve kardeşlik ilişkilerimiz, birliğimiz, Yurdumuzun korunması uğruna çalışmalıyız” diye, altını çizdikten sonra konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

 

- Yaradan kardeş halklar olan Abhaz-Abaza ve Çerkes halklarına birlik ve karşılıklı anlayış nasip eylesin! Ortak yolculuğumuz aydınlık ve kayim olsun! Yaradan Abhazya’ya güzellikler bahşeylesin!