Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара»

Тльабыча Мира СахIатгьари йпхIа: а-Литература институт апны апхьара

Мира Сахат-Гериевна Тлябичева: Учеба в Литературном институте


Архив апны йщтIу лхъатачIв швъаква разкIкIра йалата йхIзыгIащаквыргылхитI Тльабыча Мира экзамента йылкIыз, ауат анылкIы, лгIарбараква шаъаз: август а 4 атшын алацIара лгIвытI, «хпа» гIалгтI, август а 7 атшын урышв бызшвала – «пщба», йара ауи атшын урышв литературала – «хвба», август а 9 атшын СССР ауагIахъаква ртурыхла – «хвба», август а 11 атшын гIвыма бызшвала – «пщба».

Аинститут дшнарахвызла август а 22 агIан мачвы зцIарцIаз ащаквыргылра араса йгIанахIвитI:

«АршIыйара анкъвакъвра йгьи ацIалра экзаменква ргIарбараквала сынчIва сентябр а 1 йгIашIарышвта йхъаду ахъвшара йапхъахауа акурс йалацIара арат йашIыпхьадзу: Ауысара. – 14. Тльабыча М.С.».

Литература институт данапхьуз асквшква руацIа абаза пхIвыспачкIвын йшылзыразу гIархIватI Владыкино ашвырква рщтацIарта апны йанынхуз джьгарта тшъагIалырбаз ахъазла, асквш 1964 мартI а 30 йгIашIарышвта апрель а 3-дза ршIыйара тшпсщара мшы гIалахвырныс ддырхвиттI, асквш 1964 октябр а 10 йгIашIарышвта ноябр а 2-дза асанаторий апны лхъа дайъазарныс дырщтитI. Асквш 1965 февраль а 7 йгIашIарышвта июль а 1-дза (йшцазла – июль ацIыхъвадза) Къарча-Черкес автоном област агIвгIвчва р-АдкIылара апны аинститут йгIацIылгауа адырраква гIалрысабапуамцара дынхатI. Араъа лынхара шакIвшаз йгIаквчважвуз ашвъа гIалырттI. Ауи рымачв ацIарцIатI абаза газет аредактор Джыр ХI. йгьи культура бзазара ауысла ахъвшара унашва ахъызцIуз ТхIайцIыхв Б. Ашвъа араса йгIанахIвитI:

«Горький А.М. йыхьыз нкъвызгауа а-Литература институт астудент Тльабыча Мира СахIатгьари йпхIа лдырраква гIалырбауата аобласт газет «Коммунизм алашара» аредакция апны асквш 1965 февраль йгIашIарышвта августдза дынхатI. АуысагIв шIа цымызкI руацIа тшахалыргIвазатI ажурналист нхара йгьи аршIыйара апны лылшараква хIагIата, ажурналист нхара дазгIашыкъта тшгIалырбатI,

Тльабыча Мира культура бзазара ауысла ахъвшара литература нхагIвыта дадкIылан. Рнархараквала йапшымкIва ауи гIвыра щарда лрыхIазыртI. Гватра кIьыда рзынауырхушта йаъапI лбзагIвраква «Хъвыжвду ашIара», «ДзыгIвбжьа ЙачIва апны», «АлбыргIан». Арат абзагIвраква «Акыти азамани» знархару агIвыраква йрылата агазет йгIаквшватI, йгIазквчважвауагьи ащхъа кытква рбзазара апсахра шIыцква ракIвпI. Автор йгIазылкIкIытI Хъвыжвду, АлбыргIан, ЙынджьыгьчкIвын кытква, Черкесск къала рапхъанчIви бзазара ахабарква йгьи йашIлырпшуамцара ащхъабзазагIвчва Совет власт бзирата йгIарнатыз, шIыцрата рбзазара йгIаланацIаз лзыгIарбатI. Ажурналистква ауат абзагIвраква йшырзыразу рхIватI, апхьагIвчвагьи хъатакIла йгIанымхауата ргвгIанагра гвапаква ймачIымкIва аредакция йазыгIарщтитI. 

Аредакция апны дъадзанхуз Тльабыча Мира анхагIвчва йрыуаз акорреспондентква ргIвыраква рыдынхалра дазъазахатI, агазет лара-лара йылзаныргIалуа тшылбжьатI. Йапхъахауа ачIвырхъаква зчпауа ауысагIвчва шIаква рыршIыйара дгIаквчважвауата хгIвыракI лрыхIазыртI.  

ЛхIальшанквала дшаквкIыта, ауыс налырдзауата тшгIалырбатI, аредакция анхагIвчва гвып пха лыквырцIитI. «Ащхъаква рпны атдзычкIвын» – йхIва йзхьзыз арепортаж джьащахъва ахъазла агазет аредактор ауи йылзынарху аразыра унашва мачвы ацIайцIатI». 

Архъвыхра гIарбараква зну ашвъа йгIаквухырквын Мира СахIатгьари йпхIа лапхьаща рейшата йщаквгыланхIва йгьузыхIвум. Ауи апшта йапхъахауа акурс агъын сессия ауи бзидздзата, «хвбала» йхъылгIватI, апхын сессия ахвэкзаменкI рыуа йапхъахуз ахпа «пщбала» йылкIытI, агIвба – «хвбала». ЙгIвбахауа акурс агъын сессия апны йапхъахауа агIвэкзаменкI бзита йылкIытI, йхпахуз апны льальата тшгIалырбатI. Йшцазла, бзита тшылрыхIазырныс дгьахамдзатI, йшпакIву ухIварыквын йгIвбахуз аэкзамен январ а 18 йылкIытI, йхпахуз – йащтагIайуаз атшын, январ а 19.

Йара ауаса йцатI апхын сессиягьи: йапхъахуз аэкзамен апны «пщба» гIалгтI, йгIвбахузи йхпахузи рпны – «хвба», йпщбахуз апны – «хпа». ЙцIыхъвахуз агIвэкзаменкI Мира йара мышкIыла йылкIытI – асквш 1963 май а 15 атшын, ауи йгIалцIла йцIыхъвахауа аэкзамен тшазылрыхIазырырныс дгьахамдзадзатI.

Тльабыча Мира рыцIа йнакъву адырраква йхпахауа акурс апхын сессия апны йгIалырбатI (ахвэкзаменкI йрыуата апщбала – «хпа» гIалгтI, азакIыла – «пщба») йгьи йпщбахауа акурс агъын сессия апны (апщэкзаменкI йрыуата ахпала –«хпа», азакIыла – «пщба»). ЗакIы гьазхIвам ауи йашвхIаусыгIвахаз лчва йтшаз аджьабара акIвхарныс: асквш 1964 агIан лаба адуней йхIваджьын, аджьабара амшква рагIангьи апсхъвы ашара апынгьи лунагIва даъазара атахъын. ЙалкIгIата ари ауыс акIвпI йашвхIаусыгIвахаз мартI а 30 йгIашIарышвта апрель а 3-дза ршIыйара тшпсщара мшы ъагIалыртыз, уадыргIвана асквш 1964 агIан октябр а 10 йгIашIарышвта ноябр а 2-дза – айъазара мшква. Ауат рунашва апхъала йхIхIвахьатI. ЙащтагIайуаз асеместр шабгу – асквш 1965 февраль а 7 йгIашIарышвта июль а 31-дза – Мира абаза газет аредакция апны практика дахъысуата дынхатI, сентябр ангIатал рыцIа тшгIалгайххьата аинститут дгIацапахтI. ЙащтагIайуата йхвбахауа акурс агъын сессия аурала адырра бзидздзаква гIалырбатI, ауи амщтахь асквш 1966 мартI а 31 атшын «АпстхIва шкIвокIваква» зхьзыз лдиплом нхара «хвбала» йылхчатI, июнь а 4 атшын урышв йгьи совет литература акъральыгIва экзамен «пщбала» йылкIытI, июнь а 21 атшын – марксист-ленин философияла акъральыгIва экзамен – «хвбала», йаргьи ауыла лапхьара абгата йакIвлыршатI. Дъадзапхьуз зачётта 43 лкIытI, экзамента – 32. Аэкзаменква йрыуата жвабала «хвба» лыман, жвыгIвла – «пщба», жвабала – «хпа».

Асквш 1966 июнь а 24 Тльабыча М.С. аинститут дшгIалгауала щаквыргылра гIацIцIтI, лъачIвагIа «литература нхагIвы» ахьызта йгIарбапI, ауи йаквшахIату адипломгьи гIалырттI.

Мира СахIатгьари йпхIа лцриштала дгIацапахтI, Къарча-Черкес книга гIацIщтырта апны редактор ахIбата далаган пенсия днадзанадзыкIьара нцIрата йлымаз аурала дынхатI.