Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара»

  • Главная
  • International journal «Country of Abaza»
  • Литература институт – абаза гIвгIвчва рылахь апны. Мыхц Кьарим: "А-Литература институт сыцIалырныс… гвыла-псыла йстахъын"

Литература институт – абаза гIвгIвчва рылахь апны. Мыхц Кьарим: "А-Литература институт сыцIалырныс… гвыла-псыла йстахъын"

Литературный институт в судьбах абазинских писателей. Керим Леонидович Мхце: «В Литературный институт… я стремился всей душой»


Горький йыхьыз нкъвызгауа а-Литература институт абаза гIвгIвчва рылахь апны гылартата йамаз знархару абаркIыра Мыхц Кьарим йгIайыквчважвауа агIвыраквала йалхIыргитI.

 

Литература институт йгIалгаз абазаква рквтала Кьарим Льиуан йпа дхыгIвхун.

Асквш 1967 апхын Къарча-Черкес педагогика институт ацIалра ангIайыдамыхIв амщтахь ауи Черкесск йтагылу арезина пкъыгIваква рырхарджьра завод апны мызквакI дынхатI, уадыргIвана арра къвырльыкъвхара дызшIырттI.

Арра апны Кьарим джьгарта къвырльыкъв йхун. Ауи йаквшахIатта сержант чын хьыз гIайырттI, авзвод акомандир йтарагылагIв йъанатIа нкъвигун, арота акомсомол организация дасекретарын, архъв акомсомол комитет далан. Асквш 1970 апрель мыз агIан ауи йгIайырбаз ахъацIара ахъазла йазалху медаль гIайквнадыргатI.

Йара ауи атлахан Кьарим гвы йчпан Литература институт ацIалра-нахвра комиссия дрызцатI. Йара ауысагIв араса йгIайгвалашвахитI ауи атшын:

«Йызласызшаз ари акIвпI: сара Москва арра гьагьара апны къвырльыкъв схун, йгIвбахуз асквш апны Москва йтагылаз архъвкI срыларцIахтI. Гвыла-псыла йстахъыз а-Литература институт архъв ъаныргIалыз атып йшачвыхъарамызла сгвы гIвун. Архъв апшцIа сгIагварцIта троллейбусла йа метрола аинститутдза сцарныс ъасылшуз, ауи апш амаль ъасымаз гвышхвара дута йсзалуан. Йаргьи арра апны скъвырльыкъвхара ацIыхъва ангIаргванха тшпсщара мшы сахIван суысаква урышв бызшвала йсрыхIазырыз асатырцIахьквагьи рыцта Литература институт аршIыйара анкъвакъвра йаладсырцIарныс йызгатI. Ауаъа ауаса акIвын йшаъаз: ацIалра экзаменква укIра апхъала хтуркIла йащтацауа аршIыйара анкъвакъвра укIылсра атахъыпI. ЙшцIасыз апшта, акомиссия йрылан йбергьльу ауысагIвчва, агIвгIвчва, алитературадырыгIвчва. Ауи анкъвакъвра йызкIылсуаз ачкIвынчви ахIвсси ракIвын ацIалра экзаменква ркIра йаздырхвитуаз. Зысквш сыцIалуаз тыпкI ахъазла уагIа 200 рахIвара швъаква ргIвын йанкъвакъвуан. Анкъвакъвра йапхъахуз атур амщтахь сара аэкзаменква тшрызсрыхIазырра шатахъу гIасархIвтI. ЙащтагIайуаз агIвтуркIгьи сыркIылстI. ЗаманкI анагIвс амщтахь къвырльыкъв ъасхуз архъв аршIыйара анкъвакъвра сшкIылсызла швъа нарайдзатI. ЙащтагIайуата экзамен скIра атахъын. Сара къвырльыкъв бзита йъасхуз апшырта рчпан архъв аунашвачпагIвчва ацIалра экзаменква скIырныс хвитныгIа гIасырттI. Арота акомандир аканцелярия ашв ацIапха сызгIанижьуанта уахъынла зымгIва анщтIалхрыз ауаъа схъа садынхалуан, тшсрыхIазыруан. Ажва гьалам, апхьарта амщтахь хысквша руацIа йухъаштылхуа щардапI. Ауи агIан хIара хвэкзаменкI хIкIуан: алацIара, урышв бызшва, литература, история, гIвыма бызшва. Сара апхьара сгвы аквкIта тшсрыхIазыруан, ауи йгIалцIла йапхъахуз апщэкзаменкI «хвбала» йскIытI. Сара арра фаша сышвата экзаменкIра сцун. ЙскIра атахъыта йгIанхахыз намыца бызшва акIвын. Апхьарта хIызхъысыз адырраква срыквгIацапахын тшсрыхIазыруа салагатI, ауаса йсзыкIпIхIва схъагвы аквымкIва гвыгIвбара гIасылашватI. АэкзаменкIра атшындза гIвба-хпа мшы рахIа гьаъахмызтI, ауаса сара схъа закIгьи гьгIатамылхуазтI. Абар щта аэкзамен атшын гIадзатI. СнашылтI. ТексткI атаскIырныс йгIасырттI. СапшитIта – закIгьи гьсзалыргум. Ажвар гIасырттI, ауи ахъсрышвтуа счIвапI… Щта хъвлагIандзакI счIвазлушызма. СызшIырттI. СчIван гвымхата джьауап астуа салагатI.

Аэкзамен хъацIакIи пхIвыскIи йхIдыркIуан. ЙсхIвуз саналга амщтахь ахъацIа апхIвыс дылпшын «Фир» йхIватI. Сара ауи намыца бызшвала «пщба» шгIаныцIуаз схъаштылхтI, «гIвба» йхIвадзысщан счвышхатI. АпхIвыс дразыта лхъа лрыкацатI: «Щта, щта». УадыргIвана аэкзамен швъа дтагIвуа далагатI. Сара спсып акIын йлыгIвуаз сыла акIынхалтI. СпшитIта апхьадзара «4» талгIвитI. Спсы йгьхъанамцIузтI: чвапхызкI салазшва саъан… СгIагылхын тшсзыщаквымкIхуата ашв сазычIвырхъатI…

УадыргIвана йгIасгвынгIвыхтI: ауат агвалымсра йачвыхъараз уагIан, гвчIагIв нкъвызгуз гIвычIвгIвысын, заджвы йцхърагIарныс рылшузтын йцхърагIун. Саргьи сынасып гIацIцIтI».

Ауи акIвпIта, Кьарим арра къвырльыкъв шихаркIвуз Горький А.М. йыхьыз нкъвызгауа а-Литература институт дастудентхатI. Ауаъа дшнарахвызла ащаквыргылра рыцIа кIьасата мачвы ацIарцIатI: ««АршIыйара анкъвакъвра йгьи ацIалра экзаменква ргIарбараквала асквш 1970 сентябр а 1 йгIашIарышвта тшынла апхьара ахъвшара йапхъахауа акурс йнахвра арат йашIыпхьадзу: Ауысара. – 10. Мыхц Кьарим Лиуан йпа.

Ауи йащатапI: Литература институт ацIалра-нахвра комиссия асквш 1970 август а 11 атшын йнарахвыз ащаквыргылра».

АцIалра экзаменква данрылга агIамти арра апны Кьарим йкъвырльыкъвхара ахъвдаквыщтра пIатли аквшватI. Ауи йгвы тынчта рпны дгIайхын йгIанхазыз апхын мышква араъа йгахтI, апхьара сквшы агIаталымта Москвала дацапахтI, дстудентхахьата.