Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса «Алашара»

Апсны атурых агIвычIвгIвыс ду

Личность в истории Абхазии


Асквш 2018 май а 15 атшын Апсны къральыгIва музей апны Лакоба Нестор Аполлон йпа йысквш 125 йадахIвуата гIарбарта шIыц гIахъыртIытI. Араъа йгIарбапI йджьащахъву ашвъаква, асальамшвъаква, асуратква, агIагвалашвхра гIвыраква, Лакоба Н. йыхьыз нкъвызгауа АкъральыгIва турых-хъмаштылра музей йгIаргыз акнигаква. АгIарбарта адыргалтI Апсны Республика акультурала йгьи атурых-культура тынха ахчарала а-Министерства йгьи Лакоба Н. йыхьыз нкъвызгауа АкъральыгIва турых-хъмаштылра музей анхагIвчва. 

Лакоба Нестор Апсны дакъральыгIва уысхагIв дууын, Апсны Совет Социалист Республика АуагIа Комиссарква р-Совет дапредседательын асквш 1922 йгIашIарышвта асквш 1930 агIандза йгьи Апсны Аквта рхъйагIв комитет дапредседательын асквш 1930 йгIашIарышвта асквш 1936 декабр а 28 атшындза.

Лакоба Н.А. пIатIу ду йыквырцIун СССР аунашвачпагIвчва, Апсны дъадзаунашвачпагIвыз ареспублика ауагIахъа лкIгIараква гIайпхьадзауата йуыс дадгылуан. Лакоба Н. данынхуз Апсны апны аколхозква ргIаныршара анахьанат ареспубликаква рпны ацкIыс рыцIа йтIатIата йакIвшун, арепрессияква рыцIа ймачIын, рыцIа йбайаз адгьылрхарджьыгIвчва йрыуата млыквдъа йгIаныржьуазгьи гьщардагIвымызтI. «Апсны: агIащаквыргылхра амгIва баргвы» зхьзыта йакIвшуз анйара апны (ауи Лакоба Н. йгьи Эшба Е. рысквш 125 йадахIвуата йадгалан) дгIачважвауата йбергьльу апсуа апхьахьа-турыхдырыгIв Лакоба С.З. йгIаликIгIатI: «Апсны апны Лакоба Нестор ауагIа драпхъагылагIвта акIвын йшизыъаз. Ауи ауагIа ъагIайыдгылуаз Совнарком йа ЦИК рпны йгьахъазымызтI, аурам апынгьи, йунагIва данцахуаз амгIва апынгьи – йъакIвызлакIгьи дгьрыгIвымсуазтI. Алыхгьи гьйымчпузтI – алыгажвква ракIвызтынгьи, атутынрхаджьыгIвчва, ахIаджьратква ракIвызтынгьи. АуагIа хвитта драчважвун, амшыркъвара дазаъан».

Лакоба Нестор чкIвынргIа апхьара йщтиуан йапшым авузква рпны, ауи данынхуз азаман йгIадзынгылтI аъачIвагIагIвчва гIальаматква – атурыхдырыгIвчва, аюристква, агрономква, аматематикква, ауасамцара.

Йбергьльу апсуа турыхдырыгIв араса йхIватI: «Алитература, азъазара, анаука – ауи шабгу аъачIвагIагIвчва ъазаквала щата багъьа рымата Совет власт йапхъахауа асквшква рагIан йгIаншатI, ауат агIаншараква Лакоба Нестор йыхьыз рпщылата йгIамгIвайсуан. ЙхатI ахIагIарала йгIауахвырквын ареспублика хвыц млыкврхIарала зымч дуу къральта йчпатI. АуагIа Нестор Леон II, Чачба Келешбей, Ардзынба Владислав рсатыр далагылата йырпхьадзитI. Ауат рыуа дзачIвызлакIгьи ауагIа драпхъагылагIв дууын, йахъвдаквырщтуаз ауысква акъраль рылахь апсахуан. КIьыдата Лакоба Нестор йынхара гIахIахвырквын, ауи апсуа къральыгIвара гIащаквйыргылхтI йгьи акультура атшауацIнарыхрала йхъацIауачву хIагIара амата йщтIихтI».

Лакоба Н. асквш 1936 декабр а 28 атшын Тифлис апны уаула дщхатI. Апхьахьа Лакоба Станислав йшигIвуала, декабр а 31 атшын Лакоба Нестор Ботаника цIлауатра апны пIатIу ду йыквырцIауата дыцIарцIатI. МызкIи бжакIи анцIы ауи «ауагIа драгъата» ахIвансхIванква гIаджвыквлын Михайловск нышвынтара апны йнышвынтара атдрыпахтI. УадыргIвана ауи йхъвади йтгIачва йыргъычта ахIвансхIванква атаджвыквылхтI. Ауаса НКВД анхагIвы йырхъвыхын ахIвансхIванква шымцыз щаквйыргылтI. Ауи анышвынтара даназца йджьайщатI Нестор йани йхъапщыли аъата йаниба. МурадкI йымазарын, ауаса йгьизаквмыршватI. Ауи амщтахь Лакоба йбыгIвшыгIвква «Маяк» ззырхIвауа ашIыпIа йырган ахIаш маша йтарблытI.

Лакоба Н. данпсы амщтахь Апсны абзазагIвчва арепрессияква йырхъвхатI. Апхъапхъа ауи йтгIачва ыквырчIвакьтI – йан, йхъапщыла, йпа, йайщчва, ауат ргIариква, йхъапщыла лайщчва, атгIачва йраргваныз зымгIвагьи.

Нестор йхъапщыла Лакоба Сария атутанакътара апны аудын чвгьаква лыквдыршватI, Берия дылщыхIалын Нестор Сталин дипшIагылта атшгIащтIыхра ширыхIазыруазла ашвъа мачвы ацIалйырцIушын. Ауат Лакоба йархивгьи йазцIгIун. ГIвысквша рурала агIазаб дацIадыргылтI Сария, ауаса ргвтара гьгIардамыхIвтI. Сария сквшы 34 лныбыжьта Ортачальск тутанакътара дтапсытI. ЙащтагIайуаз атлахан СССР а-Генерал прокурор Руденко Р.А. араса йхIватI Сария лыхъаз: «Ари апхIвыс син лзыргылра атахъыпI!» – хIва. Лакоба Н. йпа Рауф 15 сквша дыртата дыркIын асквш 1941 июль а 28 агIан щра йыквырцIатI, ауи йымщтахь йыркIын щра рыквырцIатI Нестор йахщапа Николай (Кукуша), Лакоба Василий йпа Тенгьыз, йынбжьагIв Инал-ипа Константин йпа Кока. Ауат ачкIвынчва зымгIвагьи рныбыжьла 18 сквша йгьыртамылсызтI.

Асквш 1983 агIан Лакоба Н. йтгIачвагьи йаргьи зыгIвнабзазуз атдзы музейта йырчпахтI. Асквш 1993-1994 агIан аквырджь-апсуа айсра анакIвшуз амузей аладрыхъвашатI йгьи йырхIвынчIатI. Асквш 2017 агIан Апсны аминистрква ркабинет амузей агIащаквыргылхра анархарата унашва гIаргтI.